Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Osavuosikatsaus I 2020, yhteiset palvelut, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1356

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Toimialueen ensimmäisen kolmannes toteutui budjetin mukaisesti. Käyttötalouteen ei ole tarpeen tehdä määrärahamuutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.