Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Osavuosikatsaus I 2020, kasvatus- ja sivistyslautakunta, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut  

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksikköjen käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden ja indikaattorien toteutuminen tammi-huhtikuulta ovat liitteenä. 
 

Olennaiset tapahtumat koko toimialueella osavuosikatsaus 04/2020 

Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020 asuntomessujen valmistelu, palveluverkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla, opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lukion opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden hallitusohjelman tavoitteiden valmistautuminen esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen.
  

Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeustilanne Koronaviruksen vuoksi 18.3.2020 lukien 

Valtioneuvosto linjasi toimista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Linjauksilla turvattiin varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa. 

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus päätettiin pitää toiminnassa. Tällä toimella turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto on kuitenkin vahvasti suosittanut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa varhaiskasvatukseen poikkeustilanteessa on osallistunut noin 300 lasta. Kaikki päiväkodit ovat olleet toiminnassa sekä perhepäivähoito järjestetty sitä tarvitseville. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ohjattu vaihtoehtoisiin tehtäviin ja sekä pitämään kertyneitä lomapäiviä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistui +70-vuotiaiden auttamistyöhön.  

Koulujen tilat suljettiin ensin 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Valtioneuvosto jatkoi päätöstä vielä niin, että koulutilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehtiin tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa on ollut noin 200 oppilasta lähiopetuksen piirissä ja toiset ovat osallistuneet opetukseen kotoaan käsin.  Lähiopetuksen järjestämispaikat ovat olleet 23.3.2020 alkaen:
 

 • Jokelan yläkoulu 

 • Lepolan koulu, jonne myös Kolsan oppilaat 

 • Pertun koulu, jonne myös Vanhankylän oppilaat 

 • Kellokosken koulu, jonne myös Linjamäen oppilaat 

 • Kirkonkylän koulu, jonne myös Tuomalan oppilaat 

 • Hyökkälän koulu, jonne myös Hyrylän oppilaat 

 • Mikkolan koulu 

 • Riihikallion koulu 

 • Vaunukankaan koulu, jonne myös Nahkelan oppilaat 

 • Paijalan koulu, jonne myös Rusutjärven oppilaat 

 • Ruotsinkylän koulu, jonne myös Klemetskogin oppilaat 

 • Kalliomaan koulu
   

Jokaiselta koululta, joissa lähiopetusta ei enää järjestetty, tuli mukaan oppilaille tuttua henkilöstöä. Keskitetyissä kouluissa huomioidaan oppilaiden terveys ja hyvinvointi rajoittamalla oppilasryhmien koko 10 oppilaaseen. Lisäksi oppilasryhmät työskentelevät toisistaan erillään ja myös ruokailevat sekä pitivät taukonsa erillään. 

Järjestimme poikkeusolojen alkaessa etäopetuksen koulutukset huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle. Koulutukset jatkuivat päivittäin kello 17.00 huoltajille ja oppilaille torstaihin 26.3.2020 asti.  

Lukioiden, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lukio-opetus on järjestetty etäopetuksena.  Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä viikon 13 aikana. Kirjoituksien aikaa lyhennettiin. Ylioppilaat osallistuivat kirjoituksiin jokaisella Tuusulan lukion toimipisteessä. Tuusulan kuvataidekoulu on siirtynyt etäopetukseen ja jakanut oppilaille myös tarvittavia materiaaleja. Tuusulan opisto on siirtynyt etäopetukseen siihen soveltuvissa kursseissa.  

Koronaviruksen vuoksi Hyrylän koulukeskuksen oppilaita, Klemetskogin koulun oppilaita ja henkilökuntaa sekä Hyökkälän koulukeskuksen henkilökuntaa asetettiin altistumisen vuoksi laajempiin karanteeneihin noin viikon kestoiseksi ajaksi. 

Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja sisäliikuntatilat mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.  

Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin normaalioloissa.  Viddla-elokuvapalvelussa voi katsoa useamman elokuvan kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille www.tuusula.fi/kirjasto nostettiin esille kaikki tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuaikana. Sivulta löytyviät sulkuajan ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan virtuaalitapahtumien koosteeseen. 

Museoiden henkilökunta keskittyi kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja museon vapaaehtoiset aloittivat yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen. Poikkeusaikana laadittiin mahdollisuus nähdä näyttelyitä virtuaalisesti.  

Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita. Työntekijät tavoitti myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen nuorisotyö järjesti myös verkkotapahtumia nuorille. 

Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat olivat avoinna tilojen aukioloaikoina:  
Jokelan Monari:  https://discord.gg/aqXtb4E 
Kellokosken Nuorkka: https://discord.gg/ysu4wub 
Riihikallion Kertsi:  https://discord.gg/2qzY9an 
Lahelan Terttu:  https://discord.gg/BGcKBGk 
Hyrylän alue:  https://discord.gg/s82gCye 

Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Kuntalaisia ohjeistettiin kokoontumisten ja ulkoliikkumisen suhteen.  
 

Palveluverkko  

Kevään aikana palveluverkkotyötä voitiin edistää kohtalaisesti koronavirustilanteesta huolimatta.  

Rykmentinpuiston hankesuunnittelu on käynnistynyt ja palveluverkkomuutokseen liittyen pidettiin infotilaisuus Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun henkilökunnalle 3.3.2020. Henkilökunnan osallisuustyöskentely toteutettiin verkkoalustan avulla. Hankesuunnitelma on tulossa lautakuntien käsittelyyn toukokuussa.  

Monio, lukio ja kulttuuritalon erikoissuunnittelut kilpailutettiin ja ensimmäinen toteutussuunnittelukokous pidettiin 23.3.2020. Monioon siirtyvien palveluiden henkilökunta on laatinut viikolla 15 tilakohtaisen suunnitelman oppimistilojen ja ruokalan varustamiseen liittyen. Haasteena hankkeen etenemiselle on ollut kunnan vastaavien suunnittelijoiden poisjääminen tehtävistään.  

Kalliomaan koulun osalta tehtiin kolmivuotinen sopimus vaativan erityisen tuen järjestämisestä yhteistyössä Pornaisen kunnan, Järvenpään kaupungin ja Nurmijärven kunnan kanssa. Tämä sopimus astuu voimaan 1.8.2020.    

Riihikallion koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020.  

Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma valmistui ja tulee lautakuntien tiedoksi toukokuussa. Kehittämissuunnitelman eri vaihtoehdoista järjestetään ennakkovaikutusten arviointi 22.10.2020, jonka jälkeen alueen kehittämisehdotus tuodaan päätöksen tekoon. 

Ruotsinkielistä opetusta kehitetään niin, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirtyvät valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen vuonna 2023. Tämä päätös mahdollistaa kuntayhteistyön ruotsinkielisen opetuksen järjestämisessä. Päätös ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä tehtiin valtuustossa 6.4.2020. Ennakkovaikutusten arviointi oli osa tehtyä päätöstä.  

Martta Wendelin päiväkodin L2-kuvat hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 24.3.2020.  

Tuomalan koulun, Nahkelan koulun ja Linjamäen koulun osalta keväällä 2020 piti järjestää ennakkovaikutusten arvioinnit, joihin liittyy yhteistä työskentelyä ja tilaisuuksia. Ennakkovaikutusten arviointi tilaisuuksien ja yhteisten työskentelyjen osalta siirretään syksyyn 2020 Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.  

Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen toteutettiin maaliskuussa kysely varhaiskasvatuksessa kaikille huoltajille ja koko henkilöstölle. Perusopetuksessa kerättiin tietoa jo uudistetuista oppimisympäristöistä sekä uudenlaisissa väistötiloissa työskenteleviltä. Kysely suunnattiin Riihikallion, Ruotsinkylän, Kirkonkylän ja Kellokosken henkilökunnalle.  

Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radan suunnittelua on jatkettu ja laadittu kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi osa kunnostustöistä on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.  
 

Hankkeet ja kehittäminen 

Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistä #Uuttakoulua –hanketta. Hankkeen koulutuskokonaisuudet saatiin toteutettua loppuun muuttamalla tilaisuudet verkkoon. Isot yleisötilaisuudet keväältä 2020 jouduttiin perumaan ja siirtämään syksyyn 2020. Hankerahan osalta Opetushallitus on jatkanut käyttöaikaa 30.11.2020 asti, rahoitukselle haetaan jatkoaikaa vuoden loppuun. 

Sivistyksen toimialueella on tehty useita valtionerityisavustushakemuksia Opetushallitukseen helmi- ja maaliskuun 2020 aikana ja odotamme niiden rahoituspäätöksiä. Osa hakemuksista tehtiin kuntayhteistyönä. Osassa valtionerityisavustuksista hakuaikaa on jatkettu poikkeustilan vuoksi toukokuun loppuun. 

Jo varmistuneet avustukset ovat 

 • Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 65 000 euroa Käyttöaika 2020- 31.7.2022 

 • Erityisavustus Tutortoiminnan vakiinnuttaminen 2, 63 266 €. Käyttöaika 12.12.2019- 31.7.2021.  

 

Sisäilmatyö on ollut edelleen keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestämistä. Jatkettiin kehittämistyötä kehittämisryhmässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä tehtiin 10 kohteessa. 
 

Henkilöstöasiat 

Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä on koulutettu etätyöhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.  
 

Osaamisen kehittäminen  

Toimialueella edistettiin palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin mallin luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa, digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä sekä HYTE- ja Lanupe-työtä. 

Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.  

Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätyöskentelyn kehittäminen ja esimerkiksi 0365 välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja palveluverkon Teams-pilottien myötä. 
 

Talous 

Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvoitu sivistystoimialueella ja toteamme seuraavaa:  

Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta noin 600 000 euroa, jotka koostuvat varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, iltapäivätoiminnan maksuista. Toimintakulujen osalta vähennystä tulee noin 400 000 euroa, jotka koostuvat pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä. Henkilöstön osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä, museon osalta määräaikaisten oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy. Ruokapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa on lomia aikaistettu mm. toukokuulle. 

Toimialueen ennusteessa on ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (700 te) 

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2 671 923 euroa) ja määrärahat (1 653 132 euroa) siirretään toimialueelle niitä koskeville palvelualueille valtion erilliseristä.  

Investointiosaan esitetään 73 800 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 400 euron määrärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön koneiden ja kaluston hankkimiseksi. Laitteet ovat vuokrattu ja ne lunastettaisiin kunnan omistukseen 1.6.2020 lukien. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • merkitä osavuosikatsauksen I/2020 tiedoksi. 
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset:

Oppiminen, perusopetus 

- tulolisäys + 2 613 879 euroa 

- menolisäys + 1 599 483 

Varhaiskasvatus, esiopetus 

- tulolisäys + 58 044 euroa 

- menolisäys + 53 649 euroa 

Sivistyksen tukipalvelut, ruokapalvelut 

- menovähennys - 13 400 euroa 

Investoinnit, irtain omaisuus 

- menolisäys 73 800 euroa 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa. 

Tiedoksi

kasvatus- ja sivistyslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.