Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Muut asiat

Perustelut

  • tiedonkulku kunnan ja Keusoten välillä 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.