Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.5.2020: Ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon palveluiden toteutustavoista 1.6.2020 jälkeen

Uudenmaan ELY-keskus
Työllisyyskatsaus 4/2020

Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.5.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 9.6.2020 (esityslista julkaistaan 3.6.2020)
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, kevätkokous 16.6.2020
Tuusulan Tenniskeskus Oy, yhtiökokous 15.6.2020

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.