Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 515 Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2021

TUUDno-2020-2911

Valmistelija

 • Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kuntalain 18.2. §:n mukaan. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen saakka.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • että kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat kansliapäällikkö, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintopalvelusihteeri.
   

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että

 • pormestarilla on hallintosäännön 113 §:n nojalla oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

---

Avattuaan keskustelun asiasta, puheenjohtaja täydensi ehdotustaan siten, että hän esitti, että toimialuejohtajilla on oikeus osallistua kunnanhallituksen kokouksiin. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • että kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat kansliapäällikkö, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö ja pöytäkirjanpitäjänä toimiva hallintopalvelusihteeri
 • että toimialuejohtajilla on oikeus osallistua kunnanhallituksen kokouksiin.
   

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että

 • pormestarilla on hallintosäännön 113 §:n nojalla oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

Tiedoksi

ao. henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.