Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Aki Aaltonen ja Pirjo Lehtonen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.