Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Vuonna 2021 menestyneet urheilijat ja joukkueet sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinto, palkitsemistyöryhmän nimeäminen

TUUDno-2021-2769

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain tuusulalaisia urheilijoita ja toimihenkilöitä mm. seuroilta pyydettyjen esitysten ja sähköisellä lomakkeella jätettyjen ilmoitusten perusteella. Päivitetyt palkitsemisohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi/palkitseminen 

Palkitsemistilaisuus järjestetään tammikuun lopulla, koronatilanne huomioiden. Mikäli yhteistä palkitsemistilaisuutta ei tämän vuoden osalta pystytä järjestämään, nostetaan ehdotusten ja ilmoitusten perusteella esille urheilijoita kunnan virallisissa some-kanavissa ja verkkosivuilla. Jutut urheilijoista tehdään some-kanaviin tammi-helmikuun aikana. 

Kategorioiden parhaille urheilijoille maksetaan stipendejä, jotka jaetaan lautakunnan jäsenistä ja asiantuntijoista koostuva työryhmän toimesta. Työryhmä valitsee myös kategorioiden parhaan urheilijan sekä liikunnan ja urheilun tunnustuspalkinnon saajan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

  • valita keskuudestaan edustajan/edustajat palkitsemistyöryhmään 
  • oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön kokoamaan palkitsemistyöryhmän palkitsemisohjeen mukaisesti 
  • oikeuttaa palkitsemistyöryhmän valitsemaan palkittavat eri kategorioissa palkitsemisohjeen mukaisesti 
  • oikeuttaa vapaa-aikapalveluiden päällikön tekemään palkitsemisohjeeseen vähäisiä korjauksia vuosittain. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta päätti nimetä palkintoraadin edustajiksi Elina Laineen ja Henri Savolaisen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.