Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Vuoden tuusulalainen kirjoittaja 2022 -palkintoa varten perustettava palkintoraati

TUUDno-2021-2768

Valmistelija

  • Riikka Mustajärvi, kirjastotoimenjohtaja vs., riikka.mustajarvi@tuusula.fi

Perustelut

Kirjaston kotiseutukokoelma -rahasto on perustettu Raija Helinä Matikan jälkeen jättämästä ja Valtionkonttorin Tuusulan kunnalle luovuttamasta varallisuudesta. Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 27.1.2020 § 5 perustaa Kirjaston kotiseutukokoelma -rahaston ja hyväksyä rahaston säännöt. Rahaston säännöissä todetaan, että rahaston varoilla palkitaan vuosittain tuusulalainen kirjoittaja.   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti rahaston toimintasuunnitelmasta 27.2.2020 § 11. Toimintasuunnitelmassa tarkennettiin palkinnon myöntämisen ehtoja:   

”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja”-palkinnon tarkoituksena on kannustaa tuusulalaisia kirjailijoita ja kirjoittajia heidän tärkeässä työssään kirjallisen kulttuurin edistäjinä. Palkinto voidaan myöntää tuusulalaiselle tai Tuusulassa vaikuttaneelle henkilölle, ryhmälle tai yhdistykselle.  

Palkinnon saajasta päättää Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kirjastotoimenjohtajan esityksestä. Palkintoon ei kohdistu hakumenettelyä. Palkinto voidaan myös päättää jättää jakamatta.  

”Vuoden tuusulalainen kirjoittaja” -palkinto sisältää kunniakirjan ja rahapalkinnon. Palkintoja voidaan harkinnan mukaan jakaa yksi tai useampi.   

Vuoden tuusulalainen kirjoittaja 2022 -palkintoa varten perustetaan palkintoraati, johon kuuluu vs. kirjastotoimenjohtaja Riikka Mustajärvi, kirjastonhoitaja Sara Kokkonen sekä kaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan edustajat palkintoraatiin. Palkintoraati valmistelee esityksen palkinnon saajasta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Vuoden tuusulalainen kirjoittaja -palkinnon saaja julkistetaan tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä 19.3.2022.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää nimetä palkintoraatiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan sekä lisäksi keskuudestaan yhden lautakunnan edustajan. (valitaan kokouksessa)

 

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti nimetä palkintoraadin lautakunnan edustajiksi Janne Mellinin ja Anna Yltävän.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.