Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Talousseuranta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11/2021

TUUDno-2021-633

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, talouspäällikkö vs., mia.koskikallio@tuusula.fi

Perustelut

Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Marraskuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2021 ja vertailun vuoteen 2020.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,6 %. Lautakunnan alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 87,7 % (v2020: 104 %). Määrärahojen käyttöaste oli 89,3 % (v2020: 89,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,4 %, (v2020: 87,6 %).

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 11/2021 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.