Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Muut asiat

Perustelut

1. Eettinen ohjeisto ja ohje epäasiallisen käytöksen käsittelemiseen, lausuntoehdotus

SIVISTYSLAUTAKUNTIEN LAUSUNTO

Eettiset ohjeet luottamushenkilötoimintaan on luotu laajassa ja hyvässä yhteistyössä osana johtamisjärjestelmän uudistamista vuosien 2020-21 aikana. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet eettisten pelisääntöjen ja epäasialliseen käytökseen puuttumisen ohjeistuksen luomiseen eri vaiheissa kattavalla tavalla. Kasvatus- ja sivistyslautakunta / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää yhteisesti laadittuja ohjeita ja niiden käsittelyyn käytettyä aikaa riittävänä. Lautakunnan omia täsmennyksiä ohjeisiin ei nähdä tarpeellisiksi. Lautakunta sitoutuu toimimaan yhteisten eettisten ohjeiden mukaisesti ja käsittelemään epäasiallista käytöstä ohjeiden mukaisesti. Lautakunta pitää tärkeänä, että näihin ohjeisiin sitoutumista ja niiden noudattamista seurataan säännöllisesti osana luottamushenkilötoimintaa eri toimielimissä.
 

2. Kutsu Erätauko-dialogiin ”Mikä sinulle luottamushenkilönä on tärkeää sivistyspalveluiden kehittämisessä tulevina vuosina?” 25.1.2022 kello 17.00-18.45, Rykmentinpuiston ruokala, klo 19 alkaen illallinen korona-tilanteen salliessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • päättää antaa Eettisestä ohjeistosta ja ohjeesta epäasiallisen käytöksen käsittelemiseen asiaselostuksen mukaisen lausunnon
  • merkitä kutsun Erätauko-dialogiin tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.