Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous

TUUDno-2021-2781

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuttavaksi tammikuussa tulee Tuusulan hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 sekä Tuusulan yleiskaava 2040, ehdotus II, joten lautakunnalle esitetään ylimääräisen kokouksen pitämistä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • kokoontua vuoden 2022 ensimmäiseen kokoukseen torstaina 20.1.2022.

   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.