Konsernijaosto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.