Konsernijaosto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Perustelut

Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Talouden ohjaus

Talouden ja toiminnan raportti 1 - 7/2020

Tuusulan jäähalli Oy, tilannekatsaus

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.