Konsernijaosto, kokous 31.10.2022

§ 63 Muut asiat

Perustelut

Vehmas Markku
Riihikallion Päiväkotikeskus Oy, yhtiö esittänyt korvausvaateen rakentajalle, asiasta päästy sovintoratkaisuun.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.