Konsernijaosto, kokous 31.10.2022

§ 62 Ilmoitusasiat

Perustelut

Ei ilmoitusasioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.