Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on 27.11.2019 antamallaan päätöksellä, taltionumero 5649, hylännyt valituslupahakemuksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 26.6.2019 nro 19/0316/3, Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristölupapäätös.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 6.11.2019 antamallaan päätöksellä nro 434/2019 (diaarinumero ESAVI/25650/2018) muuttanut Adven Oy:n Rajamäen lämpölaitoksen lupaa.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 460/2019 (diaarinumero ESAVI/14286/2019) myöntänyt Järvenpään kaupungille oikeuden poiketa luonnontilaisen noron luonnontilan vaarantamiskiellosta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.