Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2020

TUUDno-2019-2356

Valmistelija

  • Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollonpäällikkö, maija.kallioniemi@tuusula.fi

Perustelut

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan monijäsenisen toimielimen tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Kevan ohjeen mukaan vuoden 2020 palkkioiden enimmäismäärä on 51 435,60 euroa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eläinlääkäripäivystysalueeseen kuuluvat kunnat ovat Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula.

Vahvistuspäätöksessä ilmoitetaan palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjillä, jotka eivät ole vakinaisessa virassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 19 §:n mukaisten eläkkeen perustana olevien palkkioiden määrät vuodelle 2020 eläinlääkäri *****, eläinlääkäri *****, eläinlääkäri ***** ja eläinlääkäri*****. Lautakunta päättää myös, että samaa vuosipalkkiosummaa sovelletaan myös sijaisiin, tilapäisiin viranhaltijoihin sekä viikonloppu- ym. päivystäjiin. Sovellettava vuosipalkkiosumma riippuu siitä, kenen vakituisen eläinlääkärin sijaisena toimitaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja tiedot toimenpidepalkkioista: palvelussuhderekisteri(at)keva.fi, palkanlaskenta; päätösote: *****

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.