Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Eläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistaminen ajalle 1.1.2020-3.1.2021

TUUDno-2019-2355

Valmistelija

  • Maija Kallioniemi, eläinlääkintähuollonpäällikkö, maija.kallioniemi@tuusula.fi

Perustelut

Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi ovat muodostaneet kunnallisen eläinlääkintähuollon päivystysalueen 1.1.1996 alkaen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen myötä ovat sen eläinlääkärit vastanneet päivystyksestä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osalta 1.6.2009 alkaen sekä Nurmijärven osalta 1.1.2013 alkaen. Eläinlääkäreille maksetaan päivystyksestä voimassa olevan Lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää vahvistaa eläinlääkäreiden päivystysvuorolistan liitteen mukaisesti ajalle 1.1.2020-3.1.2021 Järvenpään, Tuusulan, Keravan ja Nurmijärven muodostamalla päivystysalueella.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

*****

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.