Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Talousseuranta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, tilinpäätös 2020

TUUDno-2021-746

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumista raportoidaan koko vuoden 2020 osalta tilinpäätöksessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutuminen sekä tavoitteiden seurantaraportti ovat liitteenä.    

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi hyte-lautakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen, käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteutumisen sekä tavoitteiden seurantaraportin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.