Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Open Agenda-hanke

TUUDno-2021-710

Valmistelija

  • Katja Repo, yhteisömanageri, katja.repo@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Asukkaiden osallisuus ja digitaaliset palvelut yhdessä nähdään yhtenä työkaluna kehittää parempia kuntapalveluita. Tuusulan kunta haki yhdessä Iin, Inarin, Lapinjärven ja Pietarsaaren kanssa viime syksynä Valtiovarainministeriöltä rahoitusta Open Agenda hankkeelle, jossa pyritään löytämään kehittämisen tueksi uudenlaisia tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa. Valtiovarainministeriö myönsi hankkeelle yli 500 000 euron rahoituksen. II toimii hankkeen hallinnoijana. Tuusulan osaprojektin kustannusarvio 56 860 € ja Tuusulan kunnan maksuosuus  17 383,75 €

Työkaluna hankkeen kehittämistyössä on palvelujen digitalisointi ja digitalsaation hyödyntäminen. Digitalisaatiolla ei tässä hankkeessa tavoitella nykyisten prosessien tai käytössä olevien palveluiden muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan asiakaslähtöistäpalvelujen uudelleen suunnittelua (kokeilujen avulla) ja koko toimintamallinmuutosta. Hankkeen ajatuksena on, että kuntalaiset saavat osallistua valitsemaan useita arjen teemoja eli haasteita, joihin he pääsevät yhteiskehittämään ratkaisuja.

Yhteistyötä kokeilujen toteuttamisessa tehdään Suomen Fasilitaattorit FAFA ry:n, Deliberatiivinen Demokratia Instituutin (DDI),  Open Knowledge Finland ry:n sekä PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry:n, eli fasilitoinnin, muotoilun, deliberaation ja avoimen datan asian tuntijoiden kanssa.

Yhteisömanageri Katja Repo esittelee hanketta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedokseen hanke-esittelyn ja valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen.
  • seurata ja ohjata hankkeen etenemistä.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • merkitä tiedokseen hanke-esittelyn ja valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen.
  • seurata ja ohjata hankkeen etenemistä.