Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilannekatsaus Tuusulan työllisyystilanteeseen

Valmistelija

  • Jaana Kellosalmi, ohjaamopalvelupäällikkö, jaana.kellosalmi@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Työllisyyden kehitys Tuusulassa

Työttömiä työnhakijoita oli Tuusulassa marraskuussa 2020 1880 (marraskuu 2019 1076, kasvu 11/2019-11/2020 75%), mikä on 9,5% työllisestä työvoimasta. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja on 570.

Työttömistä 1077 oli miehiä ja 803 naisia. Heistä pitkäaikaistyöttömiä oli 475. Alle 20-vuotiaita työttömiä oli 46 ja alle 25-vuotiaita 204. Yli 50 vuotiaita työttömiä oli 808. Avoimia työpaikkoja oli 188.

Nuorten työllisyyden kehitys, ennusteet ja toimenpiteet

Nuorten työllisyyden kehitys kääntyi keväällä 2020 koronarajoitteiden takia nopeasti heikommaksi. Kesätöiden osalta tilanne kesällä 2020 oli alueellisesti heikko. Samaan aikaan kun suuret nuoria aikuisia työllistävät alat ovat olleet sulkujen kohteena, on oppilaitoksista valmistunut uusia tuoreita ammattilaisia.

Vuoden 2020 aikana nuorten aikuisten tulotaso on THL:n selvityksen mukaan laskenut muita ikäluokkia rajummin, vanhempien luona asuvien osalta jopa yli 7 prosenttia. Vuoden 2021 alussa tulleet uudet talouden ennusteet näyttävät tilanteen paranevan nopeammin kansantalouden näkökulmasta, kuin vielä vuoden 2020 syksyllä ajateltiin. Kesätöiden osalta on ennustettu (EK) että vuonna 2021 työpaikkojen määrässä jäädään vuoden 2016 tasolle, vaikka hieman viime vuotta enemmän paikkoja tarjolla onkin. Aiemmista talouden ja työmarkkinoiden taantumista johtuen tiedetään, että nuorten aikuisten osalta positiiviseen kehitykseen mukaan pääseminen tapahtuu yleensä viiveellä, ja nuoret aikuiset tarvitsevat tähän erityisiä tuen ja avun malleja. 

Ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi esittelee nuorten työllisyyden kehitystä, ennusteita ja toimenpiteitä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä nuorten työllisyyden kehityksen, ennusteet ja toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsi nuorten työllisyyden kehityksen, ennusteet ja toimenpiteet tiedoksi. 

Ohjaamopalvelupäällikkö esitteli asiaa lautakunnalle.