Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Osallistuvan budjetoinnin tilannekatsaus

Osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnistynyt ja se jatkuu 31.1.2021 saakka. Osbuauto kiersi eripuolilla Tuusulaa 12.-17.1. Kiertueen aikana tehtiin osallistuvaa budjetointia näkyväksi ja mahdollistettiin äänestäminen paikan päällä. Tuusinfossa on mahdollisuus äänestää Tuusinfon aukioloaikoina. Äänestyksen päätyttyä tulokset julkaistaan helmikuun alussa ja projektien toteutus alkaa. 

Koronatilannekatsaus

Tuusulan ajankohtainen korona-tilanne esitellään kokouksessa.

Ruoka-aputoiminnan kehittäminen Tuusulassa

Tuusulan ja Järvenpään alueen monimuotoista ruoka-aputoimintaa halutaan kehittää ja tukea ja asian tiimoilta on käynnistynyt kehittämisprojekti Osallistava yhteisö -hankeen alla. Ruoka-aputoimintaa yhdessä kehittämällä halutaan parantaa ruoan saatavuutta ja monipuolisuutta sekä vapauttaa ruoka-apua jakavilta tahoilta voimavaroja kohtaavan työn tekemiseen. Yhteistä mallia työstetään työpajoissa, joissa pohditaan miten ruoka-aputoimijoiden verkosto voisi toisiaan tukien kohdata erilaisia avuntarpeita jatkossa, esim. avuntarpeen kasvaessa tai hävikin saatavuuden vaihdellessa. Toimivat logistiset ratkaisut palvelevat ruokaa tarjoavia tahoja ja sitä kautta apua tarvitsevia. Mallia kehitetään viiden työpajan sarjassa 12.1.-9.3.2021 ja Tuusulan kunta on mukana kehitystyössä. Työn myötä tulee ajankohtaiseksi myös määrittää kunnan rooli ruoka-aputoiminnan kentällä.

Ohje luottamushenkilöille – tiedonsaantioikeus, tietosuoja, tietojen julkisuus ja salassapito ja sosiaalinen media

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

  • merkitä muut asiat tiedoksi. 

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.