Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi 

Mats Fagerström ja Erja Sarenius-Salmenkivi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Erja Sarenius-Salmenkivi ja Mari Vainionpää.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.