Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Katja Repo kertoi ennen kokouksen alkua Paijalan yhteisötilasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.