Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Esitys Tuusulan kunnan liittymisestä Terve Kunta-verkostoon

TUUDno-2020-2683

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Terve Kunta -verkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima verkosto, joka toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi. Verkoston kokoaa yhteen niitä kuntia, joissa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Vuonna 1996 perustettu verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita niin Suomessa kuin kansainvälisesti osana WHO:n Healthy Cities-verkostoa. Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Terve Kunta -verkosto jakaa tietoa ja oppii yhdessä järjestämällä vuosittain verkostokokouksia ja avoimia seminaareja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista, sekä videoneuvotteluita vertaisoppimisen tueksi. Verkosto kehittää, pilotoi ja levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteitä ja menetelmiä sekä tekee yhteistyötä mm. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kuntaliiton kanssa. Lisäksi verkosto tekee kansainvälistä yhteistyötä WHO European Healthy Cities -verkoston kanssa.

Verkoston toimikaudet ovat valtuustokausien mukaisesti neljä vuotta. Toimintasuunnitelma tehdään toimikaudelle ja sitä tarkennetaan vuosittain. Verkosto on maksuton.

Terve Kunta -verkostossa on tällä hetkellä 37 jäsentä, joista 32 on kuntajäsentä,  yksi sairaanhoitopiiri, kolme seutukuntaa ja yksi maakunta. Terve Kunta -verkosto on avoin kunnille ja kuntayhtymille, jotka täyttävät liittymisen kriteerit. 

Liittyessään verkostoon kunta sitoutuu 

 • verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin
 • toteuttamaan aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää
 • kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
 • kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja kuntalaisten osallisuutta vahvistamalla
 • valmistelemaan ja järjestämään Terve Kunta -verkoston kokouksia. Jäsenkunnilla on myös oikeus käyttää sivuillaan Terve Kunta -verkoston logoa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää
  • hakea Tuusulan kunnan liittymistä kansalliseen Terve Kunta - verkostoon jäljellä olevalle toimikaudelle 2017-2021 ja että kunta jatkaa verkostossa myös tulevalla valtuustokaudella

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • hyväksyä ehdotuksen.