Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 13.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.