§ 9 Ympäristötarkastajan virkaan valinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-264

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristökeskuksen johtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö (19.6.2023 § 95), toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 8.12.2023

Kuvaus

Asiaselostus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on ollut julkisesti haettavana toistaiseksi voimassa oleva ympäristötarkastajan virka 2.1.2024-22.1.2024. Hakuilmoitus julkaistiin Tuusulan kunnan verkkosivuilla. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva alan korkeakoulututkinto.

Virkaan saapui määräaikaan mennessä 36 hakemusta. Ympäristökeskuksen johtaja, ympäristövalvontapäällikkö ja ympäristötarkastaja haastattelivat kuusi hakijaa.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella arvioitiin, että insinööri (AMK) Minna Karhusella on parhaat edellytykset ympäristötarkastajan viran menestykselliseen hoitamiseen.

Esittelijän päätösehdotus

Hakemusten ja haastatteluiden perusteella ympäristövalvontapäällikkö esittää ympäristötarkastajan virkaan valittavaksi insinööri (AMK) Minna Karhusen. Ympäristövalvontapäällikkö esittää, että varasijalle valitaan filosofian maisteri Niina Hätinen, mikäli virkaan valittu ei ota virkaa vastaan.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja sen perusteella tehtyjen Tuusulan kunnan käytäntöjen mukaisesti. Ympäristötarkastajalle maksettava tehtäväkohtainen palkka on 3817,04 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen ammattialalisä erillisen hakemuksen perusteella.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Pääneuvottelijan lausunto

Koska palkkaus on vaativuuden arvioinnin hinnoittelutunnuksen mukainen, ei pääneuvottelijan lausuntoa tarvita.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastajan virkaan valitaan hakemuksen, haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella insinööri (AMK) Minna Karhunen. Varalle päätän valita filosofian maisteri Niina Hätisen, mikäli virkaan valittu ei ota virkaa vastaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja sen perusteella tehtyjen Tuusulan kunnan käytöntöjen mukaisesti. Ympäristötarkastajalle maksettava tehtäväkohtainen palkka on 3817,04 €/kk, minkä lisäksi maksetaanteknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen ammattialalisä erillisen hakemuksen perusteella.

Allekirjoitus

Leena Sjöblom, Ympäristökeskuksen johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus