§ 22 Ympäristötarkastajan viransijaisen valinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2662

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristökeskuksen johtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö (19.6.2023 § 95), toimivaltuudet henkilöstöasioissa.

Henkilöstöjohtajan rekrytointilupa: 30.4.2024

Kuvaus

Asiaselostus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnassa on avoinna ympäristötarkastajan viransijaisuus opintovapaan vuoksi aikavälillä 1.9.2024 - 30.6.2025. Rekrytointilupa sijaisen rekrytoimiseksi on saatu 30.4.2024 henkilöstöjohtajan päätöksellä.

Jakso on jatkoa 1.1. - 31.7.2024 opintovapaajaksolle. Ympäristövalvonnassa on meneillään olevan opintovapaan lisäksi vuorotteluvapaan viransijaisuus vastaavassa ympäristötarkastajan virassa siten, että sijaisuus päättyy 29.7.2024. Täyttölupa opintovapaan sijaisuuteen on myönnetty siten, että opintovapaan sijaisuutta voidaan jatkaa ilman taukoa vuorotteluvapaan päättyessä, 30.7.2024 alkaen.

Rekrytointiluvan mukaisesti viransijaisuuteen palkataan henkilö, joka on tällä hetkellä vastaavassa virassa vuorotteluvapaan sijaisuudessa.

Esittelijän päätösehdotus

Esitän, että määräaikaiseen ympäristötarkastajan virkaan (opintovapaan sijaisuus) valitaan hallintotieteiden maisteri Leena Mehtätalo-Khanal, joka on tällä hetkellä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnassa ympäristötarkastajan vuorotteluvapaan sijaisuudessa.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n ja Teknisten sopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 4051,44 euroa/kk. Koeaikaa ei ole.

 

Valmistelija: Marjo Alho, ympäristövalvontapäällikkö

Päätös

Päätän että:

  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastajan viransijaisuuteen ajalle 30.7.2024 - 30.6.2025 valitaan hallintotieteiden maisteri Leena Mehtätalo-Khanal
  • Viran palkkaus määräytyy KVTES:n ja Teknisten sopimuksen palkkahinnoittelun mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 4051,44 euroa/kk

Allekirjoitus

Leena Sjöbom, ympäristökeskuksen johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus