§ 10 Oman auton käyttöoikeus, Leena Mehtätalo-Khanal

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-265

Päätöspäivämäärä

9.2.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristökeskuksen johtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö (valtuusto 19.6.2023 § 95), toimivalta henkilöstöasioissa.

Kuvaus

Tuusulan kunnan henkilöstöoppaan mukaan: "Kunnan palveluksessa olevalle voidaan myöntää oman auton käyttöoikeus virka- ja työmatkoille sekä vastaavasti korvaus oman auton käytöstä. Käyttöoikeutta on anottava kirjallisesti toimialajohtajalta. Ajopäiväkirjaan on merkittävä matkan tarkoitus, matkustusreitti, kellonajat ja kilometrimäärät ja se toimitetaan esimiehelle tarkistettavaksi matkalaskun hyväksymisen yhteydessä. Ajopäiväkirjaa voidaan pitää paperisena tai Populus-järjestelmässä. Matkalaskut tulee tehdä esimiehelle maksatusta varten 2 kk kuluessa matkan suorittamisesta. Kilometrikorvaukset haetaan maksettavaksi Populuksen kautta."

Tuusulan hallintosäännön (valtuusto 19.6.2023 § 95) liitteen: "Toimivalta: Henkilöstöasiat" mukaan toimialuejohtaja sekä ympäristökeskuksen johtaja päättävät oman auton käyttöoikeudesta työ- ja virkamatkoilla.

Vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal tarvitsee työssään oman auton käyttöoikeutta.

Päätös

Päätän myöntää vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanalille oman auton käyttöoikeuden työtehtävien hoitoa varten virkasuhteen keston ajaksi, 1.2.-29.7.2024. Matkoista on pidettävä ajopäiväkirjaa, johon merkitään matkan tarkoitus, matkustusreitti, aika ja kilometrimäärä.

Allekirjoitus

Leena Sjöblom, Ympäristökeskuksen johtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus