§ 15 Mattila II asemakaava-alueen eteläosan KTRS

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1515

Päätöspäivämäärä

3.7.2024

Päätöksen tekijä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnanvaltuuston 27.5.2024 § 54 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti yhdyskuntatekniikan päällikkö päättää suunnittelusopimuksista, joiden hankinta-arvo on enintään 150 000 euroa.

Kuvaus

Kuvaus

Tuusulan kunta on laatimassa Mattila II -nimistä asemakaavaa Koillis-Hyrylään. Asemakaava on nähtävillä ehdotuksena ja tavoitteena on, että se vahvistetaan vuoden 2024 aikana. Kaava-alueen eteläpäähän Jukolansuoran jatkeeksi on kaavassa osoitettu muusta kaava-alueesta erillinen noin 20 erillispientalotontin ja kahden tuottajamuotoisen pientalo- ja rivitalotontin asuinalue. Tuusulan kunnan tonttituotantotavoitteena on, että tämän alueen tontit saadaan myyntiin vuoden 2025 aikana.

Alueesta on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma osana koko Mattila II -kaava-aluetta. Suunniteltava alue koostuu kahdesta kadusta (n. 300 m), kevyen liikenteen verkostosta, asuinaluetta ympäröivästä viheralueesta ja alueen toimintoja tukevasta maanalaisesta infrasta.

Aikataulutekijöistä johtuen Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan palvelualue kävi 11.6.2024 neuvottelun alueen kt-yleissuunnitelman laatineen konsultin AFRY Oy:n kanssa kaava-alueen eteläosan kunnallistekniikan rakentamissuunnittelun käynnistämismahdollisuuksista kiireisellä aikataululla siten, että suunnitelmat ovat valmiit urakkalaskentaa varten 31.3.2025 ja täysin valmiina 30.5.2025 (pintamallit). Välitavoitteena on, että MRL:n mukaiset katu- ja puistosuunnitelmat ovat valmiit 12.12.2024. AFRY Oy:llä on yhdyskuntateknisissä suunnittelupalveluissa puitesopimus Tuusulan kunnan kanssa.

AFRY Oy antoi tarjouksen 19.6.2024, jota täydennettiin 26.6.2024 uudella tarjouksella ja tarkennettiin vielä sähköpostilla 1.7.2024. Tarjous on annettu aikapalkkiolla henkilöryhmittäin. Kattohinta työlle on 104 380 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Petri Juhola, sp. petri.juhola@tuusula.fi, p. 040 314 3566

Liitteet

tarjous 26.6.2024

 

Päätös

Päätän hyväksyä AFRY Oy:n 26.6.2024 päivätyn tarjouksen Mattila II asemakaava-alueen (ehdotus) eteläisen osan kunnallistekniikan rakentamissuunnittelutarjouksen. Työn kokonaishinta on 104 380 euroa (alv 0 %). Työ valmistuu siten, että katu- ja puistosuunnitelmat ovat valmiit 12.12.2024, rakennussuunnitelmat ovat valmiit 31.3.2025 ja pintamallit ovat valmiit 30.5.2025. Täydentävät pohjatutkimukset teetättää tilaaja konsultin laatiman tutkimussuunnitelman mukaan.

 

Allekirjoitus

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö

Organisaatiotieto

Yhdyskuntatekniikka