§ 2 Työnjohtajan tehtävään valinta 1.8.2024 alkaen, Vesihuoltoliikelaitos

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1320

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Verkostopäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 7.5.2024

Kuvaus

Asiaselostus

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos haki työnjohtajaa eläköityneen työnjohtajan tilalle. Rekrytointi käynnistettiin 20.5.2024.

Vesihuollon työnjohtajan  hakuilmoitus on ollut julkisesti nähtävillä 20.5.-2.6.2024 välisenä aikana kunnan verkkosivuilla ja kuntarekryssä.

Hakijoilta edellytettiin vähintään LVI-asentajan ammattitutkintoa tai vastaavaa tehtävään soveltuvaa tutkintoa, työnjohdollista kokemusta, Suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Määräaikaan 2.6.2024  mennessä tehtävää haki 2 henkilöä joista toinen täytti valinnan kriteerit. Hakemukset käsitteli ja henkilön haastatteli putkimestari Tomi Reimavuo ja verkostopäällikkö Lassi Jutila.

Esittelijän päätösehdotus

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella liikelaitoksen putkimestari Tomi Reimavuo esittää, että vesihuoltoliikelaitoksen toistaiseksi voimassa olevaan työnjohtajan tehtävään valitaan Ahti Kulonen. Tehtävä sijoittuu vesihuoltoliikelaitoksen palvelualueelle.

Päätös

Päätän valita putkimestari Tomi Reimavuon esityksestä, että työnjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valitaan Ahti Kulonen 1.8.2024 alkaen. Tehtävä sijoittuu Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen palvelualueelle. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Allekirjoitus

verkostopäällikkö, Lassi Jutila

Organisaatiotieto

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos