§ 88 Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan tehtävään valinta ajalle 5.8.2024-31.5.2025, Päiväkoti Maininki

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1467

Päätöspäivämäärä

1.7.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivaltuudet henkilöstöasioissa.

Määräaikaisuuden peruste: KVhl 2.luku 3 §: määräaikainen tehtävä

Rekrytointilupa: 27.05.2024

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen palvelualueella, Mainingin päiväkodissa on vapautunut varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan tehtävä määräaikaista täyttämistä varten. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 27.05.2024 henkilöstöjohtajan päätöksellä. 

Päiväkoti Mainingin varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalla 29.05.-12.06.2024 kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 33 hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli 14. Kaksi hakijaa perui hekemuksensa. Varhaiskasvatuksen asiantuntija Virpi Pyörälä ja varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja Jaana Kandén haastattelivat hakijoista 19.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella varhaiskasvatuksen asiantuntija Virpi Pyörälä esittää tehtävään valittavaksi  Mika Valkosta,​ joka arvioitiin tehtävään soveltuvimmaksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 05KOU060 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2388,21 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan KVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Määräaikaisen tehtävän täytössä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Päätän, että 

  • Päiväkoti Mainingin varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan määräaikaiseen tehtävään valitaan Mika Valkonen ajalle 5.8.2024-31.5.2025
  • tehtävän palkkaus määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, sekä Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun 05KOU060 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2388,21 €/kk
  • määräaikaisen tehtävän täytössä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa
  • valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Allekirjoitus

Noora Naskali vs.varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö