§ 4 Tutkimuslupa, Varhaiskasvatuksen ja lapsiperhesosiaalityön yhteistyön vahvistaminen

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-269

Päätöspäivämäärä

12.2.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen.

Kuvaus

Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, opiskelija Eeva-Maria Huhtala anoo Tuusulan kunnalta tutkimuslupaa YAMK opinnäytetyöhön, Varhaiskasvatuksen ja lapsiperhesosiaalityön yhteistyön vahvistaminen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka varhaiskasvatuksen ja lapsiperhesosiaalipalveluiden yhteistyö toimii tällä hetkellä, miten ennaltaehkäisevää perhetyötä voisi kehittää varhaiskasvatuksessa ja kuinka varhaiskasvatuksen ja lapsiperhesosiaalityön yhteistyötä voisi vahvistaa sekä kuinka yhteistyötä johdetaan, kun kyseessä on kaksi erillistä toimijaa. Opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa käytännön toimintaympäristöissä tutkimuksellisia menetelmiä ja asetelmia apuna käyttäen.Tukimus tehdään haastattelemalla varhaiskasvatuksen perheohjaajia eri puolella Suomea. Haastattelut toteutetaan Teamsissa käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Kerätty aineisto käsitellään luottamuksella ja säilytetään vain sen aikaa, kuin opinnäytetyön kannalta sitä tarvitaan. Sen jälkeen kerätyt aineistot hävitetään asianmukaisesti. Valmiissa työssä ei ilmene haastateltavien ja tutkimuksessa mukana olevien henkilöllisyys.

Aineiston keruuaika: Kevät 2024.

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika: Kevään 2024 aikana.

 

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys