§ 52 Tutkimuslupa, Valtakunnallinen päiväkotipihojen villiinnyttämistutkimus (Vahvistu).

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-708

Päätöspäivämäärä

2.4.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen. 

Kuvaus

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tutkimusassistentti Anna Luukkonen anoo Tuusulan kunnalta tutkimuslupaa Valtakunnalliseen päiväkotipihojen villiinnyttämistutkimukseen (Vahvistu). Tutkimuslupaa anotaan päiväkotipihojen liikunnallistamiseen ja luonnonmukaistamiseen tarkoitetun valtionavustuksen saaneita päiväkoteja.

Vahvistu-tutkimus on osa Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla -hanketta (BIWE), joka tutkii luonnon mikrobialtistuksen vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Vahvistu-tutkimuksessa selvitetään, miten päiväkodin pihan luonnonmukaistaminen edistää lasten hyvinvointia ja voidaanko vihertämisen avulla ehkäistä immuunipuolustuksen häiriöiden syntyä. Tutkimuksen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Tampereen yliopisto.

Yksikkö jossa tutkimus tehdään: Päiväkoti Maininki.

Päiväkodin johtaja, tilapalvelupäällikkö sekä suunnitteluarkkitehti puoltavat tutkimuslupaa.

Tällä hetkellä tehdään BIWE-tutkimusta Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoituksella. Tässä luonnonmukaistetaan pihoja ympäri Suomea ja tutkitaan muun muassa ympäristön ja ihmisen oman mikrobiston muutosta ja sen vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Lisää BIWE-tutkimuksista voi lukea hankkeen nettisivuilta www.biwe.fi. BIWE-tutkimusryhmän aiemmin tuottama tieto luonnonmukaistamisen vaikutuksista vaikutti keskeisesti opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan valtionavustukseen päiväkotipihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue puoltaa BIWE-hankkeen suunnitelmaa luonnonmukaistamisen ja liikunnallistamisen vaikutusten selvittämiseksi (Vahvistu-tutkimus) ja ohjeistuksen laatimiseksi tämän tutkimustyön pohjalta.

Käytännössä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa päiväkodin osalta sitä, että päiväkodin pihalla tehdään kasvillisuuskartoitus ja otetaan pintamaanäytteitä ennen pihan muokkausta, muokkauksen jälkeen, sekä kerran vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä viisi kertaa. Lisäksi henkilökunnalta kysytään ryhmän ulkoilusta ja uudistetusta pihasta. Lisäksi yhteistyössä päiväkodin kanssa otetaan yhteyttä perheisiin ja tehdään kysely tutkimukseen mukaan lähtemisestä, jossa tutkittavilta lapsilta kerätään muutamia näytteitä ja perheet vastaavat sähköisiin kyselylomakkeisiin.

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys