§ 5 Tutkimuslupa, Metsä työympäristönä – Varhaiskasvattajien terveys ja työhyvinvointi metsäryhmissä

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-247

Päätöspäivämäärä

12.2.2024

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sivistyksen toimialueen toimintasääntö 1.1.2024 alkaen.

Kuvaus

Tampereen yliopiston Kasvatus ja yhteiskunta –tohtoriohjelman tutkija Venla Tammisalo pyytää Tuusulan kunnalta tutkimuslupaa väitöskirjaan aiheena Metsä työympäristönä – Varhaiskasvattajien terveys ja työhyvinvointi metsäryhmissä. Lepolan ja Lahelan tertun päiväkodin johtajat ovat hyväksyneet tutkimusluvan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvattajien työhyvinvointia ja terveyttä, kun he työskentelevät kokonaan tai merkittävän osan työajastaan ulkona. Tutkimuksessa selvitetään kasvattajien kokemaa terveyttä ja työhyvinvointia (työn imu, stressi, uupumus).

Aineisto kerätään kyselylomakkeen (2024) ja yksilöhaastattelujen (2025) avulla. Tutkimukseen osallistuvat kasvattajat voivat täyttää kyselylomakkeen ilman, että heitä tunnistetaan vastauksista. Kyselylomakkeen lopussa voi halutessaan jättää yhteystietonsa haastatteluja varten. Yhteystiedot tuhotaan haastattelujen jälkeen. Haastattelut anonymisoidaan ennen analyysia. Tutkimuksesta julkaistaan kolme artikkelia kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä.

Aineiston keruuaika: Kyselylomake 5.2.-30.6.2024 ja mahdolliset haastattelut 1.1.-30.6.2025.

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika 30.12.2027.

 

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan anomuksen mukaisesti.

Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä tähdennetään erityisesti vaitiolovelvollisuutta.  Aineisto tulee käsitellä loppuraportissa ilman nimiä ja tunnistamattomana tilastotietona. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekijä huolehtii suostumusten pyytämisestä. Tutkimustyötä sitoo tutkimustyön yleiset eettiset periaatteet. Valmiista tutkimusraportista edellytetään lähettämään kappaleet luvan myöntäneelle taholle.

Allekirjoitus

Hannamari Vänni, varhaiskasvatuspäällikkö

Organisaatiotieto

Sivistys