§ 16 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Sääksi Palvelu Oy, Kiljava Resort, Kotorannantie 49, 05250 Kiljava.

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1072

Päätöspäivämäärä

13.5.2024

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen peruste

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45§: n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvanmyöntämiselle ole. Päätöksen perusteena olevat asiakirjat, Tupakkalain (549/2016) 44§: ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Kuvaus

Sääksi Palvelu Oy (y-​tunn. 2872092-3), Kiljava Resort, Kotorannantie 49, 05250 Kiljava. Keski-​Uudenmaan ympäristökeskus on päättänyt tupakkatuotteiden vähittäsimyyntilupahakemuksenne johdosta seuraavaa.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on tullut vireille 8.5.2024.

Perustiedot

Hakija on toimittanut vähittäismyyntilupahakemuksen, jossa on selvitys myynninvalvontajärjestelyistä, myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista sekä tupakkatuotteiden sijoittelusta myyntipisteessä. Hakija on ilmoittanut lupahakemuksessa myyvänsä tupakkatuotteita. Lisäksi hakija on toimittanut hakemuksen lietteenä tupakkatuotteiden myynnin omavalontasuunnistelman.

Päätös

Päätän myöntää Sääksi Palvelu Oy: lle luvan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti yhdessä myyntipisteessä Kiljava Resort, ​Kotorannantie 49, ​05250 Kiljava. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, ​ joka on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakeuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu

171 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.11.2023 hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosittainen valvontamaksu peritään ympäristöterveydenhuollon maksutakasan mukaisesti 1.1.2025 alkaen. Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2025 on 350,00 euroa/myyntipiste.

 

Lasku

Sääksi Palvelu Oy, ​ Kotorannantie 49, ​05250 Kiljava. 

verkkolaskuosoite: 003728720923

verkkolaskuoperaattori: 003721291126

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 44§, 45§, 46§, 54§

Sosiaali- ja terveysministeriön asetu tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4§

Hallintolaki (434/2003) 43§, 3. mom.

Kuntalaki (365/1995) 89§

Keski--Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.11.2023, §146)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 9§

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus