§ 42 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. 1729 Shathy ja Tonmoy Saha Oy. R-kioski Kerava Rautatieasema, Asemanaukio 1, 04200 Kerava.

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2427

Päätöspäivämäärä

17.11.2023

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen peruste

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45§: n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvanmyöntämiselle ole. Päätöksen perusteena olevat asiakirjat, Tupakkalain (549/2016) 44§: ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali- ja terveysministeriön tupakkatuotteiden vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Kuvaus

1729 Shathy ja Tonmoy Saha Oy (y-tunn. 3148522-3), R-kioski Kerava Rautatieasema, Asemanaukio 1, 04200 Kerava. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on päättänyt tupakkatuotteiden vähittäsimyyntilupahakemuksenne johdosta seuraavaa.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on tullut vireille 17.11.2023.

Perustiedot

Hakija on toimittanut vähittäismyyntilupahakemuksen, jossa on selvitys myynninvalvontajärjestelyistä, myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista sekä tupakkatuotteiden sijoittelusta myyntipisteessä. Hakija on ilmoittanut lupahakemuksessa myyvänsä tupakkatuotteita. Lisäksi hakija on toimittanut hakemuksen lietteenä tupakkatuotteiden myynnin omavalontasuunnistelman.

Päätös

Päätän myöntää 1729 Shathy ja Tonmoy Saha Oy: lle luvan tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti yhdessä myyntipisteessä R-kioski Kerava Rautatieasema, Asemanaukio 1, 04200 Kerava. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, joka on pidettävä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteessä.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.

Tietojen muutos

Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakeuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.

Lupamaksu

156 euroa, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 14.12.2021 hyväksymän taksan mukaisesti. Vuosittainen valvontamaksu peritään ympäristöterveydenhuollon maksutakasan mukaisesti 1.1.2024 alkaen. Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2024 on 312,00 euroa/myyntipiste.

Lasku

1729 Shathy ja Tonmoy Saha Oy, PL 1000, 00781 Helsinki.

verkkolaskuosoite: 003731485223

verkkolaskuoperaattori: 003723327487

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 44§, 45§, 46§, 54§

Sosiaali- ja terveysministeriön asetu tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä (593/2016) 4§

Hallintolaki (434/2003) 43§, 3. mom.

Kuntalaki (365/1995) 89§

Keski--Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.12.2021 §131)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.4.2023 § 52)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) 9§

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus