§ 3 TUUDno- 2021- 225 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Kurkiska Oy, Kurkiska, Koulupolku 3, 04600 Mäntsälä.

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2021-225

Päätöspäivämäärä

3.2.2021

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549
/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan
myöntämiselle ole.
Päätöksen perusteena olevat asiakirjat.
Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekä sosiaali-
ja terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä
antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää
Kurkiska Oy: lle luvan tupakkatuotteiden
vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti yhdessä myyntipisteessä Kurkiska kioskissa,
osoitteessa Koulupolku 3, 04600 Mäntsälä. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa, joka on pidettävä asiakkaiden
nähtävillä myyntipisteessä.
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa
ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.
Lupamaksu
156 euroa, Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.12.2019 hyväksymän taksan
mukaisesti.
Vuosittainen valvontamaksu peritään ympäristöterveydenhuollon
maksutaksan mukaisesti 1.1.2022 alkaen.
Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2022 on 312 euroa/ myyntipiste.

Lasku
Kurkiska Oy
Koulupolku 3, 04600 Mäntsälä.


Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden
vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunta 11.2.2020 §15)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 112)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja.

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus