§ 2 TUUDno-2021-187 Tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös. Great Heights Oy, Bar & Nightclub Omega, Mannilantie 43, 04400 Järvenpää.

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2021-187

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on järjestetty siten, että se täyttää tupakkalain (549/2016) 45 §:n vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytykset eikä estettä luvan
myöntämiselle ole.
Päätöksen perusteena olevat asiakirjat.
Tupakkalain (549/2016) 44 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntilupahakemus sekäsosiaali ja
terveysministeriön tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä
antamassa asetuksessa (593/2016) tarkoitettu omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Päätän myöntää
Great Heights Oy: lle luvan tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntiin hakemuksen mukaisesti yhdessä myyntipisteessä Bar & Nightclub Omega, osoitteessa Mannilantie 43, 04400
Järvenpää. Päätöksen liitteenä toimitettava erillinen tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa, joka on pidettävä asiakkaiden
nähtävillä myyntipisteessä.

Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Tietojen muutos
Luvanhaltijan on ilmoitettava vähittäismyyntiluvan myöntäjälle lupahakemuksessa
ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja vähittäismyynnin lopettamisesta.
Lupamaksu

156 euroa, Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.12.2019 hyväksymän taksan
mukaisesti.
Vuosittainen valvontamaksu peritään ympäristöterveydenhuollon
maksutaksan mukaisesti 1.1.2022 alkaen.
Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2022 on 312 euroa/ myyntipiste.

Lasku
Great Heights Oy
Ojahaanpolku 6 A 15, 01600 Vantaa


Sovelletut oikeusohjeet
Tupakkalaki (549/2016) 44 §, 45 §, 46 §, 54 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden
vähittäismyynnistä (593/2016) 4 §
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunta 11.2.2020 §15)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 112)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja.

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus