§ 5 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Leijona Catering Oy, RISE Jokela Jokelan vankila, Tikuntekijäntie 1, 05400 Jokela.

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2021-593

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on vähittäismyymälä, joka on
rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä
valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Leijona Catering Oy: lle luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden RISE Jokela, Jokelan vankila
hakemuksen mukaisesti 1 myyntipisteeseen.
Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä
nikotiinvalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta. Mikäli Fimea
lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan
on ilmoitettava kirjallisesti Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos
lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.
Lupamaksu
78 euroa / hakemukselta. Jos hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin
yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua 35 eurolla jokaista tämän määrän
ylittävää myyntipaikkaa kohti. Jos myyntipaikassa on enemmän kuin yksi myyntipiste,
korotetaan luvan käsittelymaksua 5 eurolla, jokaista tällaista myyntipistettä kohti.
Tämän luvan käsittelymaksu on täten 83 euroa.

Valvontamaksu
Vuotuinen valvontamaksu on yhden myyntipisteen käsittävältä myyntipaikalta 35
euroa. Valvontamaksua korotetaan 3, 50 eurolla jokaista tämän määrän ylittävää
myyntipaikan myyntipistettä kohti. Vuosittainen valvontamaksu peritään
ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 1.1.2022 alkaen. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.12.2019 hyväksymän taksan mukaisesti.
Lasku
Leijona Catering Oy
PL 4000
70101 Kuopio

Verkkolaskuosoite: 003724497779

Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj, tunnus BAWCFI22
y- tunnus: 2449777-9


Sovelletut oikeusohjeet
Lääkelaki (1987/395)
Tupakkalaki (549/2016)
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunta 11.2.2020)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
(KeskiUudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 112)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus