§ 9 Päätös nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa Ruokaputiikki Jutila Oy, K-Supermarket Kellokoski, Vanha Valtatie 189, 04500 Kellokoski

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2020-382

Päätöspäivämäärä

13.3.2020

Päätöksen tekijä

Terveystarkastaja

Päätöksen perustelut

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntipaikka on vähittäismyymälä, joka on
rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Elintarvikehuoneisto on säännöllisessä
valvonnassa. Siellä on tupakkalain 549/2016 edellyttämä tupakkatuotteiden
vähittäismyyntilupa ja siihen kuuluva omavalvontasuunnitelma.

Päätös

Ruokaputiikki Jutila Oy: Ile luvan nikotiinikorvaushoitovalmisteiden K-Supermarket hakemuksen mukaisesti 2 myyntipisteeseen.
Myynnissä on noudatettava lupahakemuksessa esitettyjä selvityksiä
nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvonnasta.

Mikäli Fimea lääkelain nojalla antaa määräyksiä tai ohjeita, on ne myynnissä huomioitava. Hakijan on
ilmoitettava kirjallisesti Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle, jos
lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai valmisteiden myynti lopetetaan.


Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi.


Lupamaksu
78 euroa, Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan 10.12.2019 hyväksymän taksan
mukaisesti.

Vuosittainen valvontamaksu peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Vuosittainen valvontamaksu vuodelle 2021 on 35 euroa ensimmäiseltä myyntipisteeltä
ja seuraavilta 3,5 euroa

.
Lasku
Ruokaputiikki Jutila Oy
K-Supermarket Kellokoski
Vanha Valtatie 189
04500 Kellokoski

Y- tunnus: 2880788-5


Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki (1987/395)
Tupakkalaki (549/2016)
Hallintolaki (434/2003 § 43 mom.3)
Kuntalaki (365/1995 § 89)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunta 11.2.2020)
Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
(KeskiUudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 112)
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Allekirjoitus

Tapio Multanen, terveystarkastaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus