§ 66 Ruokapalvelutyöntekijän tehtävään valinta 5.8.2024 alkaen, Ruokapalvelut

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1489

Päätöspäivämäärä

1.7.2024

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 24.4.2024

Kuvaus

Ruokapalveluiden palvelualueella on vapautunut ruokapalvelutyöntekijän tehtävä 5.8.2024 alkaen. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu 24.4.2024 kansliapäällikön päätöksellä.

Tehtävä on ollut julkisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 21.05.-16.06.2024 kunnan verkkosivuilla,​ työ-​ ja elinkeinotoimiston (TE-​ palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -​ verkkosivuilla. 

Kelpoisuusvaatimuksena on alan ammattitutkinto sekä työkokemus vastaavasta suurkeittiötoiminnasta. 

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 13 hakijaa,​ joista kahdeksan oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Hakijoista yksi perui hakemuksensa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista kaksi, joista toinen kieltäytyi haastattelukutsusta. Alue-esimiehet Heli Hakulinen, Sari Keihäs ja Tiina Mattila haastattelivat hakijoista kolme.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella alue-​esimies Sari Keihäs esittää tehtävään valittavaksi suurtalouskokki Tarja Juutia,​ joka arvioitiin tehtävään soveltuvimmaksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen henkilöstön virka-​ ja työehtosopimuksen ja Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun A / 06RUO05B mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2248,40 €/kk. Tämän lisäksi mahdollisesti maksetaan KVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen siihen asti,​ kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa palvelussuhteen alkamisesta.

Päätös

Päätän ruokapalveluiden alue-​esimies Sari Keihään esityksestä,​ että

  • ruokapalvelutyöntekijän tehtävään valitaan suurtalouskokki Tarja Juuti 5.8.2024 lukien
  • tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön virka-​ ja työehtosopimuksen ja Tuusulan kunnan palkkahinnoittelun A / 06RUO05B mukaisesti siten,​ että tehtäväkohtainen palkka on 2248,40 €/kk
  • toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
  • valinta on ehdollinen siihen asti,​ kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa palvelussuhteen alkamisesta

Allekirjoitus

Katja Elo, vs. sivistysjohtaja

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö