§ 64 Koulujen harrastus- ja kerhotoiminta lukuvuodelle 2024-2025

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-508

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 300 000 euroa. 

 

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulassa peruskoululaisille järjestetään mieluisaa ja maksutonta harrastus- ja kerhotoimintaa kahdella tavalla. Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukeman Harrastamisen Suomen mallin mukainen harrastustoiminta toteutetaan lasten ja nuorten toiveita kuunnelle välittömästi koulupäivän yhteydessä joko koulupäivää ennen tai sen jälkeen. Lisäksi Tuusulan kouluilla järjestetään Opetushallituksen tukemaa kerhotoimintaa.  

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustoiminnan halutaan tukevan oppilaiden uuden oppimista, itsensä kehittämistä ja omien vahvuuksien löytämistä ja vahvistamista. Tuusulassa Harrastamisen Suomen malli toteutetaan nimellä Tuusulan malli.

Harrastustarjonta kootaan lasten ja nuorten toiveiden pohjalta ja toiminnan toteuttamiseen saadaan vuosittain avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulun kerhotoiminnan kehittämiseen saadaan vuosittain avustusta Opetushallitukselta. Koulun kerhotoiminta on osa perusopetusta, ja sen tavoitteisiin kuuluu tuottaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja tukea opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Koulun kerhotoimintaa toteutetaan sekä koulun ja sen henkilöstön että kunnan toimesta. Kunnan koordinoima koulujen kerhotoiminta toteutetaan Harrastamisen Suomen mallin rinnalla osana Tuusulan mallia. 

Tuusulan malli tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa Tuusulan perusopetuksen 1.–9. luokkien oppilaille. Harrastukseen osallistuminen ei edellytä erityisiä taitoja tai aiempaa osaamista, ja tavoitteena on tarjota harrastus erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole mieluisaa harrastusta. 

Toimijahaussa olemme etsineet liikunnallisten, taito- ja taideharrastusten ja peliharrastusten järjestäjiä.

Hankinnan arvioitu arvo vuositasolla on noin 100 000 euroa (alv 0%), joka koostuu Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen myöntämästä taloudellisesta tuesta sekä kunnan 30 % omarahoitteisesta osuudesta.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).Kyseessä on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) liitteen E mukainen hankinta. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. 

Dynaamisen hankintajärjestelmä kulku 

Hankintayksikkö käsittelee määräajassa saapuneet osallistumishakemukset hankintalain (1397/2016) 10 luvun mukaisesti. Osallistuja voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 80 ja 81 §:stä ilmenevillä perusteilla. Ilmoittautuminen hankintajärjestelmään on jatkuvasti auki määräraikaan 30.4.2030 saakka. Tarjoajat voivat toimittajarekisterin voimassaoloaikana milloin tahansa hakeutua toimittajiksi, ja päästä mukaan dynaamiseen toimittajarekisteriin, mikäli ne täyttävät osallistumispyynnöllä asetetut vaatimukset.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuriset harrastustoimintapalvelut. Luokan 3 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset ja muut harrastustoimintapalvelut.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaamisessa hankintajärjestelmässä ilmoittaudutaan mukaan järjestelmään ja siinä tarkistetaan ehdokkaan soveltuvuus. Toisessa vaiheessa ehdokkaat voivat antaa tarjouksia tarjouskilpailuihin, jotka järjestetään DPS järjestelmän sisällä. Hankintayksikkö valitsee dynaamiseen toimittajarekisteriin osallistumishakemusten perusteella kaikki tarjoajat, jotka täyttävät osallistumispyynnöllä ja sen liitteillä asetetut vaatimukset. Näiden osa-alueiden sisällä tullaan järjestämään tarjouspyyntöjä koko DPS järjestelmän voimassa olon ajan.

Koulujen harrastus- ja kerhotoiminta lukuvuodelle 2024-2025

Tuusulan kunta on pyytänyt tarjouksia koulujen harrastus- ja kerhotoiminta lukuvuodelle 2024-2025. Tarjouksia saatiin määräaikaan 23.4.2024 klo 16.00 mennessä 22 kappaletta.

Palveluntarjojien valinnassa otetaan huomioon mahdollisimman kattava ja monipuolinen palveluntarjonta ottaen huomioon koulujen sijainti, tarjottu kerhotoiminta, kohderyhmä ja tarjottu hinta. Tarjoajiksi valitaan

Jokelan Kisa ry 55e/h 

Pohjois-Tuusulaan harrastustoimintaa järjestämään.

Freetax Company Oy 50e/h

Etelä-Tuusulan harrastustarjontaa täydentämään jalkapallon ja koripallon osalta.

Blackbirds United ry 30e/h

Salibandytoimintaa erityisesti syrjäisimmille kouluille.

Tmi Hyvahappi 77e/h

Monilajiharrastuksen järjestäjä, hiihtokerho.

Tuusulan Voima-Veikot ry 60e/h

Monilajiharrastuksen järjestäjä, suunnistuskerho.

Keski-Uudenmaan muodostelmaluistelijat 90e/h

Uutena harrastuksena muodostelmaluistelu täydentämään harrastuskalenteria.

Club Cue Action Ry 70e/kerta

Biljardi- ja keilailun järjestäjä yläkoululaisille harrastus koulun ulkopuolelta.

Training Club Tuusula Oy 99e/h

Viva! Wellness Club 99e/h

Etelä-Tuusulan yläkoululaisille kuntosalitoimintaa järjestämään.

Takomo Gym Oy 95e/h

Jokelan ja Kellokosken yläkoululaisille kuntosalitoimintaa järjestämään.

Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry 90e/h

Voimistelusalilla usealla lapsella mahdollisuus osallistua ohjattuun voimisteluun ja parkouriin. 

Liikuntakeskus Pompit 60-70e/h

Etelä-Tuusulan parkourharrastuksien järjestäjäksi.

Manteli Finland Oy 57e/h 

Jokelan seudun parkourharrastuksien järjestäjäksi.

Learning fun Luontokerho 69e/h

Learning fun Kielikerho 69e/h

Täydentämään taitoharrastusten tarjontaa.

Funk On 129e/kerta

Katutaidekerhot.

Incoach 49e/h

Valtakunnallisesti toimiva järjestäjä, joka toiminut Tuusulassa useamman vuoden Peli- ja digikerhot.

Xroc gaming 49-79e/h

Tuusulassa Pelitalolla toteutettavat harrastukset ja etänä toteutettavat peliharrastukset.

AxiA pro 50e/h 

Robotiikkakerhot.

Tmi Laura Ala-Ruona 100e/45min

Improvisaatiokerhot.

Taito Etelä-Suomi ry 99,5e/h

Kädentaitojen harrastuksille.

Tuusulan seurakunta 720e/lukukausi

Oph:n kerhotoimintaan kerhoja.

Tuusulan 4H 50-65e/h

Täydentämään harrastustarjontaa metsäsalapoliisi,- keppihevos- ja kokkikerhojen osalta.

Jälkipoltto 90e/h

Ruotsinkielisiä kerhoja. Liikunnallisia kerhoja.

Tuusulan Golfklubi ry 30e/h

Golf-kerhoja.

Tuusulan kuvataidekoulu 50e/h

Kuvataidekerhoja.

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

Tiina Laine, puh 040 314 3494, tiina.laine@tuusua.fi

Päätös

Päätän valita yllä olevat tarjoajat toteuttamaan koulujen harrastus- ja kerhotoiminta lukuvuodelle 2024-2025.

Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat 100 000 euroa (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Tiina Simóns, sivistysjohtaja

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut