§ 3 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta ajalle 5.8.2024-1.6.2025, Riihikallion koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1346

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Riihikallion koulun rehtori

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivaltuudet henkilöstöasioissa.

Opetuspäällikön päätös 234/18.12.2014 Päätösvallan delegointi rehtoreille 1.1.2015 alkaen.

Määräaikaisuuden peruste:  TSL 1. luku 3 §: opetuksen järjestäminen (valitse sopiva).

Opetuspäällikön hyväksymä rekrytointilupa: On

Kuvaus

Tuusulan kunnan opetustoimen palveluyksikössä on ollut avoimessa haussa laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä määräaikaista täyttämistä varten. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu opetuspäällikön päätöksellä. 

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana määräaikaista täyttämistä varten 08.05.2024 alkaen kunnan verkkosivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-palvelut.fi) sekä Rekrytointi.com -verkkosivuilla. 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ollut opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.  

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella Riihikallion koulun määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään valitaan maisteri Hanna-Mari Manninen.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen opetustoimen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40304017 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2.533,65 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan OVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Määräaikaisen tehtävän täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.

Päätös

Päätän, että 

  • Riihikallion koulun määräaikaiseen laaja-alaisen erittyisopettajan tehtävään valitaan maisteri Hanna-Mari Manninen ajalle 5.8.2024-1.6.2025.
  • tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen optetustoimen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 40304017 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2.533,65 €/kk
  • määräaikaisen viran/toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
  • valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Harri Saramola, rehtori

Organisaatiotieto

Oppiminen