§ 5 Koulunkäynninohjaajan valinta 1.8.2024 alkaen, Riihikallion koulu

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1357

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

Riihikallion koulun rehtori

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta henkilöstöasioissa.

Rekrytointilupa 17.5.2024

Kuvaus

Riihikallion koulussa on vapautunut koulukäynninohjaajan toimi. Rekrytointilupa uuden henkilön rekrytoimiseksi on saatu opetuspäällikön päätöksellä. 

Toimi on ollut sisäisesti haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla 22.5.-5.6.2024 kunnan verkkosivuilla.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on ollut koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.  

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 3 hakijaa, joista 2 oli kelpoisuus. Apulaisrehtori Laura Nuikka haastetteli Esa Närväsen, Dorota Beran ja Kati Aitto-Ojan.

Hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella apulaisrehtori Laura Nuikka esittää toimeen valittavaksi yhteisöpedagogi Esa Närväsen. joka arvioitiin tehtävään soveltuvimmaksi. 

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 05KOU060 sekä Tuusulan kunnan työnvaativuuden arvoinnin (TVA) mukaisesti.

Tehtäväkohtainen palkka on 2.388,21 €/kk. Tämän lisäksi maksetaan KVTES:n mukainen kokemuslisä erillisen hakemuksen perusteella.

Toimessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. 

Päätös

Päätän Riihikallion koulun apulaisrehtorin Laura Nuikan esityksestä, että 
•    Riihikallion koulun koulunkäynninohjaajan toimeen valitaan yhteisöpedagogi Esa Närvänen 1.8.2024 ukien
•    viran palkkaus määräytyy kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 05KOU060 mukaisesti siten, että tehtäväkohtainen palkka on 2.388,21 €/kk
•    toimen täytössä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa
•    valinta on ehdollinen siihen asti, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä tuonut nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen

Allekirjoitus

Laura Nuikka, apulaisrehtori 

Organisaatiotieto

Oppiminen