§ 2 Tuusulan uimahallin tietomallintaminen

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-207

Päätöspäivämäärä

5.2.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön Tilapalveluiden investointeja koskevan toimivaltataulukon mukaan rakennuspäällikkö päättää suunnittelusopimuksista, joiden arvo alittaa 60 000 euroa.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan Tilapalvelut on pyytänyt Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:ltä tarjouksen Tuusulan uimahallin tietomallintamisesta.

Tarjous pyydettiin suullisesti Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:ltä. Ko. toimija on laatinut tietomalleja lukuisista mittavista rakennuskohteista, myös uimahallikohteista mm. Rajamäen uimahallin peruskorjaus ja laajennus sekä Espoon Matinkylän uimahalli.

Tuusulan uimahalli sijaitsee Hyrylässä, osoitteessa Rykmentin puistotie 1, 04300 Tuusula. Se on rakennettu vuonna 2004. Rakennuksen on vuosien kuluessa tehty joitakin osittaisia korjauksia ja muutoksia.

Rakennuksen laajuus:

bruttoala:         4 940 m2

tilavuus:           26 600 m3

Kiinteistön pohjakerroksessa on teknisten tilojen ja voimailutilan lisäksi myöhemmin (vuonna 2010) rakennetut liikuntatilat (3 kpl) aputiloineen. Ensimmäisessä kerroksessa on 5 kappaletta, pääasiassa teräsrakenteisia sisäaltaita, allastilojen puku- ja pesutilat, kuntosali, kahvila sekä aulatilat. Ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat ullakkokerroksessa ja pohjakerroksessa.

Rakennuksen alkuperäiset suunnitelmat ovat vuodelta 2002. Ne on laadittu sähköisessä 2D-muodossa (dwg). Uimahalliin on vuosien saatossa tehty joitakin korjauksia ja muutoksia, joiden suunnitelmia ei ole päivitetty ajantasapiirustuksiksi, vaan ne ovat erillisinä suunnitelmina. Tietomallintamisen lopputuloksena saadaan uimahallin kokonaisuudesta ajantasainen piirustusaineisto sekä 3D-tietomalli. Tietomallia tullaan hyödyntämään keväällä 2024 käynnistyvän uimahallin peruskorjauksen suunnittelun pohjana. Tietomallia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa esim. kiinteistön ylläpidon ja kunnossapidon ohjelmistoissa, sekä myös uimahalliin alustavasti kaavaillussa laajennushankkeessa. Tietomallia tullaan käyttämään myös muissa myöhemmin tehtävissä muutoksissa ja korjauksissa ja se mahdollistaa reaaliaikaisen mallin kohteesta.

Myös Tuusulan uusista palveluverkon kohteista (koulukampuksista) on laadittu tietomallit.

Tarjous pyydettiin kattohintaisena. Tarjouksen arvonlisäveroton kattohinta on 19 200,00 euroa.

 

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen työtilaus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

 

Lisätiedot

vs rakennuspäällikkö Mika Savola, mika.savola@tuusula.fi, p. 040 314 2246

hankesuunnittelija Mikko Heikkilä, mikko.heikkila@tuusula.fi, p. 040 314 4566

Päätös

Päätän valita Tuusulan uimahallin tietomallin laatijaksi Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:n kattohintaan 19 200 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

Mika Savola, vs. rakennuspäällikkö

Organisaatiotieto

Tilapalvelut