§ 6 Rakennusautomaatiourakka, Pertun päiväkoti, hankinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1291

Päätöspäivämäärä

9.7.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan palveluyksikön esihenkilö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 30 000 euroa. Hankintaohjeen mukaan viranhaltijapäätös tehtävä yli 10 000 euron hankinnoista.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunnan tilapalvelut pyysi tarjousta rakennusautomaatiourkasta Pertun päiväkotiin. 

Tarjous pyydettiin Bravida Finland Oy:ltä 22.5.2024. Ja Fidelix Oyltä 25.4.2024. Molemmat ovat RAU-puitetoimittajia. 

 

Tarjousten käsittely 

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 24.5.2024 klo 12 mennessä 1 kappaletta. 

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritetyt kelpoisuusvaatimukset. Jos näin ei ollut - kerrotaan, mitkä tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön ehtoja ja miksi. 

Koska tarjouksia saatiin vain yksi, tarjous hyväksytään.

Tarjousvertailu

Valitaan tarjonnut Bravida Finland Oy toimittajaksi.

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

LVI-teknikko Timo Sivonen, p. 040 314 2247

Liitteet

Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, vertailu-, kelpoisuus-, ja tarjouspyynnönmukaisuustaulukot

Päätös

Päätän valita tarjouksen tehneen Bravida Finland Oy:n toteuttamaan Pertun päiväkodin rakennusautomaatiourakan.

Hankinnan arvioidut kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ovat 16 000 euroa (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Patrik Kalteva, rakennuspäällikkö

Organisaatiotieto

Kasvu ja ympäristö