§ 8 Kulttuurin toimitilat, hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtitehtävät

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2119

Päätöspäivämäärä

17.11.2023

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Tuusulan kunnan hallintosääntö, toimivalta talousasioissa.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2019 - 2026 perustuva hanke (Valt.12.11.2018, §124), täydennetty Taiteen ja kulttuurin palveluverkkosuunnitelmalla (Valt.4.9.2023, §118).

Arkkitehdit Viljo Revellin ja Osmo Sipari suunnittelivat vuonna 1953 Kirkonseudun kansakoulun, nykyisen Hyökkälän kouluun kuuluvat alakoulun tilat. Rakennus on toiminut valmistumisestaan asti kouluna, vapautuen koulukäytöstä Rykmentinpuiston kampuksen valmistuttua kesällä 2025. Koulurakennus on asemakaavalla suojeltu.

Hyökkälän alakoulun tilat tulevat korvaamaan nykyiset, useampaan kiinteistöön sijoitetut ja myös kattavaa peruskorjausta vaativat, museon- ja kulttuuripalveluiden työ- ja kokoelmatilat. Työtilojen tarve noin 20 hengelle, kokoelmatiloja noin 1000 m2 sekä tilat museotoiminnan kehittämiselle ja asiakaspalvelulle tutkijatiloineen ja käsikirjastoineen. Valtuuston linjauksen mukaisesti hankesuunnittelussa tutkitaan myös muiden, kulttuuritoiminnan kanssa yhteen sopivien toimintojen sijoittamista kiinteistöön.

Tilapalvelut on pyytänyt hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtitehtävien laadintaa Sarastian puitejärjestelyyn perustuen Ajan Arkkitehdit Oy:ltä. Suunnittelutoimistolta edellytettiin kokemusta suojeltujen rakennusten suunnittelusta.

Hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä kulttuuripalveluiden ja talo- ja rakennustekniikan asiantuntijoiden kanssa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää asemakaavamuutosta. Hankesuunnitteluvaiheessa otetaan kantaa kulttuuri- ja taidetilojen edellyttämiin tilavaatimuksiin mm. pysäköinnin ja liikennejärjestelyiden osalta.

Annettu tarjous 3.10.2023 alittaa Sarastian kilpailuttaminen Rakentamisen valvonta- ja koordinointipalveluiden puitejärjestelyn mukaisen minikilpailutusrajat. Suunnittelussa noudatetaan Sarastian puitesopimuksen mukaisia tuntihintoja ja sopimusehtoja.

Hankesuunnittelun aikataulu täsmennetään suunnittelun käynnistyessä.

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon. 

Lisätiedot

Riitta Laurila, riitta.laurila@tuusula.fi, 040 314 3025

 

Päätös

Päätän

  • Antaa hankevaiheen arkkitehtitehtävät Ajan Arkkitehdit Oy:lle tarjouksen 3.10.2023 mukaisesti
  • Kokonaistuntiarvio ARK-hankesuunnittelulle on 370 tuntia, joka tällä hetkellä voimassa olevan puitesopimushinnan mukaisesti on 28.505 euroa + alv. 24 %.

 

 

Allekirjoitus

Mika Savola, vs. rakennuspäällikkö

Organisaatiotieto

Tilapalvelut