§ 3 HSL:n kuljettajien käyttöön tulevien saniteettitilojen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-726

Päätöspäivämäärä

29.4.2024

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan palveluyksikön esihenkilö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 30 000 euroa.

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Etelä-Tuusulan linja-autoterminaali siirretään uuteen sijaintiin uimahallin läheisyyteen. Tuusulan kunta on sitoutunut huolehtimaan HSL:n kuljettajille wc-tilat. Tilat hoidetaan alkuvaiheessa tilapäisenä wc-konttina. Ennakoitu käyttöaika on 2 - 3 vuotta. 

Wc-kontin rakennusluvasta ja KV-tarkastuksesta huolehtii Tuusulan kunta. Lisäksi wc-kontin sähkölukitukset hoidetaan Tuusulan Tilapalveluiden toimesta. Kunta huolehtii myös viemäri- ja vesijohtoliitännöistä sekä kontin siivouksesta. Muut HSL:n toiveet tilan varusteluista on huomioitu tarjouspyynnössä.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon.

Tilapalvelut on pyytänyt tarjoukset Konttivuokraus Oy:ltä wc-kontista sekä vuokrattavana että ostettuna.

Konttivuokraus Oy:n tarjouksen 25.3.2024 mukaisesti tilat hankitaan Tuusulan kunnan omistukseen hintaan 12130,00 €, alv 0 %. Hinta sisältää kuljetuskustannuset sekä pyydetyt varustelut.

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

Riitta Laurila, riitta.laurila@tuusula.fi, 040 314 3025

Päätös

Päätän, että

linja-autoterminaalin wc-kontti hankitaan Konttivuokraus Oy:ltä tarjouksen 25.3.2024 mukaisesti hintaan 12 130,00 € euroa (alv 0%).

 

Allekirjoitus

Mika Savola, vs. rakennuspäällikkö

Organisaatiotieto

Tilapalvelut