§ 1 Kehä IV asemakaavan laatiminen, hankinta

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2023-2682

Päätöspäivämäärä

8.4.2024

Päätöksen tekijä

Projektitoimiston päällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosäännön hankintoja koskevan toimivaltataulukon mukaan palvelualueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo alittaa 60 000 euroa. 

 

Kuvaus

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan Focus-projekti on pyytänyt Sitowise Oy:ltä tarjouksen Kehä IV nimisen asemakaavan laatimisesta kaavoituksen puitesopimusjärjestelyn perusteella. Suunnittelualue sijoittuu Kehä IV:n väylävarauksen pohjoispuolelle ja suunnittelualue kattaa kehätien rinnakkaiskadun varrelle sijoittuvat korttelialueet. Suunnittelu sovitetaan yhteen samanaikaisesti laadittavan YIT:n alueen Sammonmäki IV asemakaavamuutoksen kanssa.

Työn sisällöstä on neuvoteltu toimittajan kanssa, joka on antanut tarjouksen suunnittelutyön tekemisestä sähköpostitse 11.3.2024 puitejärjestelyssä kilpailutetulla hinnoittelulla. Puitesopimuksen mukaan työ voidaan tilata miltä tahansa puitesopimuksen kilpailutuksessa viideltä parhaiten menestyneeltä toimittajalta kulloisenkin osa-alueen suorahankintana, kun toimeksiannon suuruus on alle 60 000 € (alv 0%) ja sille on erityisen vahvat perusteet. Sitowise on kaupunki- ja kaavasuunnitteluosa-alueen toinen. Tuleva kaavasuunnittelu liittyy vahvasti muuhun tekniseen suunnitteluun ja Sitowise tekee alueella entuudestaan maa-aineslupiin liittyvää suunnittelua, liikenne- ja kunnallistekniikkaan liittyvää suunnittelua ja toimisto on tehnyt Kehä IV:n aluevaraussuunnitelman, joka on suunnitelman keskeisintä lähdeaineistoa.

Kyseessä on hankinta, jonka arvo on noin 44 850 euroa ja se jää alle kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Työ maksetaan Focus- projektin määrärahoista.

 

Sopimuksen voimaantulo

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Tarjoajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi. 

Lisätiedot

projektipäällikkö Petteri Puputti, petteri.puputti@tuusula.fi, puh. 040 314 3515

Päätös

Päätän tilata Focus-alueen asemakaavan (Kehä IV asemakaava) laatimisen puitesopimusjärjestelyn perusteella Sitowise Oy:ltä. Palkkion suuruus on 44 850 euroa (alv. 0 %). 

 

Allekirjoitus

Jyri Olkkonen, projektitoimiston päällikkö

Organisaatiotieto

Projektitoimisto